Sherbimet dhe cfare funksioni kane ato ...

NickServ

BOT per regjistrimin dhe mirmbajtjen e pseudonimeve .

me shume !

ChanServ

BOT per regjistrimin dhe mirmbajtjen e #Kanaleve .

me shume !

MemoServ

BOT per sherbimin e mesazheve 'memo' .

me shume !

HostServ

BOT per regjistrimin dhe mirmbajtjen e hosteve virtual .

me shume !

NickServ

NickServ ju lejon të regjistroni një pseudonim dhe të parandaloni që të tjerët ta përdorin atë . Komandat lejojnë regjistrimin dhe mirëmbajtjen e pseudonimeve; për t'i përdorur ato , shtypni /msg NickServ komandën . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni komandën /msg NickServ HELP .

ChanServ

ChanServ ju lejon të regjistroni dhe kontrolloni aspekte të ndryshme të kanaleve . ChanServ shpesh mund të parandalojë përdoruesit me qëllim të keq nga "marrja" e kanaleve duke kufizuar se kujt i lejohen privilegjet e operatorit të kanalit . Komandat e disponueshme funksionojne nese shtypni /msg ChanServ komandën . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg ChanServ HELP .

MemoServ

MemoServ ben te mundur dërgimin 'memo' përdoruesve ose kanaleve . MemoServ ofron një mënyrë për të dërguar mesazhe të shkurtra tek përdoruesit që janë aktualisht jashtë linje , ose në kanale të tëra nëse dëshironi . Kjo ju lejon juve dhe përdoruesve t'u tregoni shpejt përdoruesve jashtë linje diçka , pa një shans për ta harruar atë . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg MemoServ HELP .

HostServ

HostServ ofron një mënyrë për të siguruar lehtësisht hostin virtual për përdoruesit në rrjet . HostServ mund të përdoret si një BOT shumë i lehtë për vendosjen e tyre , dhe mundëson hostin virtual sa herë që një përdorues lidhet në rrjet . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg HostServ HELP .

NickServ

NickServ ju lejon të regjistroni një pseudonim dhe të parandaloni që të tjerët ta përdorin atë . Komandat lejojnë regjistrimin dhe mirëmbajtjen e pseudonimeve; për t'i përdorur ato, shtypni /msg NickServ komandën . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni komandën /msg NickServ HELP.

ChanServ

ChanServ ju lejon të regjistroni dhe kontrolloni aspekte të ndryshme të kanaleve . ChanServ shpesh mund të parandalojë përdoruesit me qëllim të keq nga "marrja" e kanaleve duke kufizuar se kujt i lejohen privilegjet e operatorit të kanalit . Komandat e disponueshme funksionojne nese shtypni /msg ChanServ komandën . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg ChanServ HELP .

MemoServ

MemoServ ben te mundur dërgimin 'memo' përdoruesve ose kanaleve . MemoServ ofron një mënyrë për të dërguar mesazhe të shkurtra tek përdoruesit që janë aktualisht jashtë linje , ose në kanale të tëra nëse dëshironi . Kjo ju lejon juve dhe përdoruesve t'u tregoni shpejt përdoruesve jashtë linje diçka , pa një shans për ta harruar atë . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg MemoServ HELP .

HostServ

HostServ ofron një mënyrë për të siguruar lehtësisht hostin virtual për përdoruesit në rrjet . HostServ mund të përdoret si një BOT shumë i lehtë për vendosjen e tyre , dhe mundëson hostin virtual sa herë që një përdorues lidhet në rrjet . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg HostServ HELP .

BotServ

BotServ ju lejon të krijoni disa BOT për rrjetin . Këto BOT mund të bashkohen në kanale dhe të marrin përsipër shumicën e veprimeve nga ChanServ , duke i bërë gjërat thjesht një intuitë . Për më tepër , BotServ gjithashtu shton disa karakteristika si komandat fantazi dhe te tjera . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg BotServ HELP .

OperServ

OperServ ofron një set funksionesh shumë të plotë për Operatorët IRC , duke i lejuar ata të operojnë rrjetin në një mënyrë shumë efikase . Përfshirë veçori të përdorura shpesh si aftësitë dhe kufizimin e seancave , kjo për Operatorët IRC siguron një rrjet IRC të sigurt dhe të lehtë për tu menaxhuar . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg OperServ HELP .

StatsServ

Bot per sherbimin e statistikave .

GlobalDef

Bot specifik i krijuar nga antaret e CokollataChat dhe VorumiVirtual . Funksioni X .

SyncServ

Bot specifik i krijuar nga antaret e CokollataChat dhe VorumiVirtual . Sherben per mirmbajtjen e te gjitha Sherbimeve te tjera si dhe mundeson ndezjen dhe fikjen e tyre ne menyre Virtuale .